Islam en democratie: cijfers en feiten

Vaak valt te horen dat islam en democratie niet samengaan. Dit wordt onderbouwd met de stelling dat moslims moeite hebben met de scheiding tussen Kerk en staat, en dat islamitische wetten strijdig zijn met de democratie. Ook zouden moslims moeite hebben met de idee dat het volk de baas moet zijn in een land en met tolerantie ten opzichte van mensen die een ander geloof op aanhangen. En tenslotte wordt gewezen op de observatie dat moslimlanden zelden democratie zijn.

Dat laatste lijkt wel een beetje waar. Op het eerste oog zijn islamitische landen minder democratisch dan landen waar een ander geloof populair is. Het valt vooral op dat de democratie in het hele Midden-Oosten een zeldzaamheid is, terwijl Europa en Noord- en Zuid-Amerika grotendeels moderne democratieën zijn. De feiten worden ook regelmatig genoemd door mensen die vinden dat moslims of “de islam” gevaarlijk zijn voor het Westen. Dat is een zware aanklacht, dus het is de moeite waard om dit dieper te analyseren. Dit kan zelfs kwantitatief, omdat de Economist en Freedom House ranglijsten bijgehouden van het democratisch gehalte van landen, en we weten natuurlijk ook hoeveel moslims er in bepaalde landen wonen.

Dan valt in de eerste plaats op dat de simpele zin “islam en democratie gaan niet samen” niet waar is. Daar is immers maar één tegenvoorbeeld voor nodig, en er zijn er meerdere. Indonesië, Mali, Maleisie en Turkije hebben een in overgrote meerderheid islamitische bevolking, en zijn zeker democratieën. Bangladesh, Nigeria en Pakistan zijn dat in principe ook, maar dan wel de rommelige variant. En met de omwentelingen in Egypte, Tunesië, Jemen en misschien ook Libië en Syrië wordt de lijst van islamitische democratieën waarschijnlijk de komende jaren steeds langer. Vergeet ook niet dat er veel moslims actief en enthousiaste participanten zijn in Westerse democratieën.

Islam en democratie gaan dus wel samen, waarmee de zwaarste aanklacht van tafel is. Maar maakt islam democratie minder waarschijnlijk? Op zich is dit niet zo’n interessante vraag, want het antwoord kun je nergens voor gebruiken. Er zijn zoveel mogelijke redenen waarom een land een democratie is dat een verband tussen islam en democratisch gehalte niets of vrijwel niets zegt. Toevallig wonen veel moslims boven olie, en het lijkt er sterk op dat rijke bodemschatten een land minder democratisch maken. En zelfs als er een oorzakelijk negatief verband is tussen islam en democratie, kun je daar politiek niets mee. Het is al bewezen dat vele moslims overtuigde democraten zijn, en de rest, binnen of buiten Europa, zal je ze niet democratisch maken door ze zwart te maken of aan te vallen.

Maar ik wil dit toch onderzoeken, omdat mensen die moeite hebben met moslims of de islam dit punt vaak maken, en het is belangrijk om op z’n minst te proberen aan die mening een feitelijke basis te geven, als die er is. Daarom heb ik als eerste een regressie uitgevoerd tussen het democratisch gehalte van een land (zoals gemeten door The Economist) en het percentage moslims in een land. Misschien is het geen toeval dat de landen rondom de stad waar deze analyse gedaan is (Londen) het hoogst scoorden. Maar evengoed laat de regressie wel degelijk een verband zien, hoewel vrij zwak. Voor de statistici: de R2 is 30%, de p-waarde bijna nul.

Er is een verband, maar zegt dat ook iets? Als je Europa en haar blanke voormalige koloniën uit de analyse haalt, verdwijnt opeens het verband tussen islamitisch gehalte en democratisch gehalte. Om een harde conclusie te trekken uit deze correlatie, moet je dus zowel aantonen dat moslimlanden door hun geloof ondemocratisch zijn, en niet bijvoorbeeld omdat het Westen ondemocratische leiders steunt. Ook moet je aantonen dat Europa is geworden wat ze is omdat ze niet-islamitisch is. En tegelijkertijd moet je beweren dat het met andere factoren die uniek zijn aan het Midden-Oosten en Europa niets te maken heeft, zoals geografie, bodemschatten of klimaat. Of zelfs met ras, want het verband tussen blank zijn en democratisch is nog veel sterker. Ik hoop dat niemand zich aan die conclusie durft te wagen.

Een andere manier om naar de beschikbare feiten te kijken, is te kijken welk percentage van de aanhangers van religies in een democratie leven. Freedom House deelt landen in in Free, Partly Free en Not Free, ruwweg democratieën, haperende democratieën en dictaturen. Hier zijn de resultaten:

Als deze analyse iets zegt, dan is het dat hindoes democratievriendelijk zijn, christenen redelijk democratievriendelijk, moslims gemiddeld en boeddhisten helemaal niet. Geen overdonderende aanklacht tegen de islam dus. De uitkomsten laten natuurlijk ook de beperkte waarde van zo’n analyse zien. Als buitenstaander zou ik het boeddhisme juist de meest democratievriendelijke religie vinden. Een boeddhist heeft zeker geen moeite met begrippen als tolerantie en vredelievendheid, en ook geen last van de idee dat een god opdrachten geeft aan hem. Er zijn dan ook boeddhistische democratieën, zoals Japan, Zuid-Korea, Taiwan en ook Thailand. Alleen China met haar 1,3 miljard mensen is de grote uitzondering.

Het is natuurlijk een beetje makkelijk of zelfs oneerlijk om als christelijke westerling te zeggen dat mensen uit andere delen van de wereld niet voldoen aan jouw ideaalbeeld. Zeker natuurlijk gezien het feit dat het Westen een groot deel van de wereld tijdlang als een kolonie heeft uitgebuit, wat de democratische ontwikkeling van die landen waarschijnlijk niet heeft geholpen. Maar zelfs als de islam een land tegenhoudt in haar democratische ontwikkeling, gebiedt de eerlijkheid om ook te analyseren in welke mate moslims verantwoordelijk zijn voor het slechtste in de mens: het starten van bloedige oorlogen en volkerenmoord. Eerst volkerenmoord.

Lijst genocides met dodenaantalhoger dan 100.000
Doden min. Doden max. Begin Einde Plaats Beschrijving Religie opdracht-gever(s) Godsdienst als reden
5,000,000 11,000,000 1939 1945 Europa Massamoord op joden, zigeuners, Slaven, gehandicapten, homo’s Katholiek/geen Nee
3,000,000 10,000,000 1932 1333 Europa Oekraïense genocide Geen Nee
2,000,000 100,000,000 1492 1900 Amerika kolonisatie van Amerika Katholiek/protestant Deels
2,000,000 3,000,000 1975 1979 Cambodja massamoord door Pol Pot/ Khmer rouge Geen Nee
500,000 1,000,000 1994 1994 Rwanda massamoord Tutsi’s door Hutus katholiek Nee
500,000 600,000 1755 1758 centraal Azië massamoord in Zunghar door Chinese keizer Geen Deels
400,000 400,000 1817 1864 Kaukasus verovering van de Kaukasus, etnische zuivering op Circassiers Orthodox chr. Deels
300,000 1,500,000 1914 1918 Anatolië massamoord op Armenen tijdens Eerste Wereldoorlog Moslim/geen Deels
300,000 500,000 1919 1920 zuidelijk Rusland etnische zuivering Kozakken Geen Nee
270,000 650,000 1941 1945 Kroatië massamoord op sterven, joden en zigeuners Katholiek deels
180,000 400,000 2003 2010 Sudan etnisch conflict in Darfur Moslim Nee
100,000 200,000 1962 1996 Guatemala massamoord op Maya Indianen Katholiek Nee
100,000 340,000 1937 1938 China massamoord in Nanking Shinto boeddhist Nee

Moslims hebben dus “maar” 1 miljoen doden op hun geweten. Atheisten zullen moeten leven met 18 miljoen vermoorde onschuldigen. De Christenen zijn “hors competition” met 111 miljoen doden. En ook in aanvalsoorlogen zijn moslims amateurs. Christenen hebben bijna 173 miljoen oorlogsslachtoffers veroorzaakt, Atheisten 158, de Shamanen van Genghis Khan 70 miljoen. Moslims zijn onwaarschijnlijk vredelievend, met een paar miljoen.

Lijst oorlogen met dodenaantal hoger dan 1.000.000
Doden min. (m) Doden max. Begin Einde Plaats Beschrijving Religie aanvaller(s) Godsdienst als reden
40 72 1937 1945 Wereldwijd Tweede Wereldoorlog Katholiek/geen Nee
33 36 755 763 China An Shi Rebellie Geen Nee
30 60 1207 1472 Azië/Europa Mongoolse veroveringen Shamanisme Nee
25 25 1616 1662 China Mongoolse veroveringen Shamanisme Nee
20 30 1851 1864 China Taipingrebellie Geen Nee
15 65 1914 1918 Wereldwijd Eerste Wereldoorlog Katholiek/protestant Nee
15 20 1369 1405 midden Azië Verovering van Timur Geen Nee
8 12 1862 1877 China Dunganopstand Geen Nee
5 9 1917 1921 Rusland Burgeroorlog Geen Nee
4 5 1998 2003 DR Congo Burgeroorlog Katholiek Nee
4 7 1804 1815 Europa Napoleontische oorlogen katholiek Nee
3 12 1618 1648 Midden Europa Dertigjarige Oorlog Katholiek/protestant Ja
3 7 184 205 China Gele tulbandrebellie Geen Nee
3 4 1655 1660 Polen Zweedse invasie Protestant Nee
3 4 1950 1953 Korea Koreaanse oorlog geen Nee
3 6 1955 1975 ZO-Azië Vietnamoorlog Protestant Nee
2 4 1562 1598 Frankrijk Religieuze burgeroorlog katholiek Ja
2 2 1816 1828 Afrika Veroveringsoorlog Shaka Zulu Animistisch Nee
1 2 1983 2005 Sudan Burgeroorlog Moslim/Katholiek Deels
1 9 1095 1291 Palestina Kruistochten Katholiek Ja
1 2 1980 1988 Midden-Oosten Iran/Iraq oorlog Moslim Nee
1 2 1911 1920 Mexico Mexicaanse revolutie Katholiek Nee

Dit is een kleine steekproef, dus deze analyse bewijst net als het verband tussen islam en democratie vrijwel niets, maar de resultaten zijn toch tamelijk frappant. Moslims starten zelden bloedige aanvalsoorlogen, en ze zijn relatief veel minder vaak de aanstichters van volkerenmoord.

De conclusie is dus dat er op het eerste oog wel degelijk een verband bestaat tussen hoe islamitisch een land is en hoe democratisch. Maar als je de gegevens uitpluist blijkt dit geen bewijs voor een oorzakelijk verband. Je kunt dus niet zeggen dat de praktijk laat zien dat de islam democratie tegenwerkt. En zoals gezegd is het zeker niet zo dat islam en democratie niet samen gaan.

Voorzover mensen een negatieve correlatie zien tussen islam en democratie, zullen ze moet erkennen dat die er ook is tussen islam en oorlog of volkerenmoord. En omdat de commentatoren en politici die deze beschuldigingen uiten de beschikking hebben over dezelfde gegevens, moet getwijfeld worden aan hun motieven. Motieven zoals de wens om de invloed van moslims op hun samenleving te beperken, ofwel door het aantal moslims te beperken of door hun invloed op het openbare leven te beperken. Voor de rest van ons, die moslims juist een normale en gelijke positie toewensen in de Europese maatschappij, geldt dat we niemand een dienst door te doen alsof het meetbaar is dat islam en democratie moeizaam samenleven.

Bronnen: Freedom House, the Economist, Wikipedia artikelen volkerenmoord, oorlogsslachtoffers en islam.

Advertenties

Over misterblok
Consultant, investor and activist against destruction of democracy and the planet.

2 Responses to Islam en democratie: cijfers en feiten

 1. White Trash says:

  Sorry maar deze analyse heeft de diepgang van een plasje regenwater. Er zitten zoveel onnozele aannames en ‘feiten’ in dit stuk dat het gewoon niet te doen is om alles te behandelen. Laten we daarom focussen op drie dingen:

  1: 100 miljoen indianen vermoord? Check maar hoeveel mensen er nu in Amerika wonen en wat de bevolkingsgroei was, en je ziet direct hoe onnozel dit getal is.

  2. Je moet de religie Communisme/Socialisme gebruiken ipv atheïsme, iedereen weet dat Communisme/Socialisme verantwoordelijk was voor ruim 100 miljoen doden in de 20e eeuw (en ja, Hitler was een Socialist)

  3. Moslims starten slechts zelden bloedige aanvalsoorlogen? Ik krijg werkelijk last van plaatsvervangende schaamte bij zoveel onnozelheid. Hoe denk je dat de Islamitische landen Islamitisch zijn geworden? Wel eens gehoord van de grote Arabische en Ottomaanse veroveringen? Wel eens gehoord dat Spanje vroeger veroverd was door de Moren? Wel eens gehoord dat de Ottomanen de Balkan hadden veroverd en voor de poorten van Wenen stonden? Hoe denk je dat Pakistan Islamitisch is geworden? Wel eens gehoord van de miljoenen Hindoes die daar zijn vermoord door Islamitische handen? Waarom denk je dat het in de Middeleeuwen nodig was om op kruistocht te gaan?

  Kortom: leuk geprobeerd, maar jammer dat je perspectief vervuild is door linkse propaganda (Islam is heilig, Christendom/Westen is slecht, uitbuitend, moordzuchtig, plunderend, slavenhandelend, onderdrukkend, roofzuchtig, koloniserend etc. etc.) Probeer het nog eens zou ik zeggen. Maar dan objectief.

 2. Richard says:

  Ik ben bang dat het niet veel zin heeft met de heer (dame?) White Trash in discussie te gaan, maar zou er desondanks op willen wijzen dat in Egypte de Islam enthousiast onthaald werd door de daar levende Christenen. De belangrijkste reden was de onverdraagzaamheid van de Christelijke heersers jegens niet orthodoxe stromingen. Het dodental van de islamitische expansie in de eerste eeuw na de dood van Mo is mede daardoor niet zodanig dat deze aanvalsoorlog in de lijst van Blok voorkomt.
  Het heeft ook vrij lang geduurd voor in het Midden-Oosten de bevolking in meerderheid islamitisch was. En bij de uiteindelijke overgang heeft de belastingstructuur waarbij Christenen meer moesten betalen dan moslims, een grotere rol gespeeld dan het zwaard.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: